Dziękujemy wszystkim osobom, zaangażowanym w naszą wspólną pracę, firmę i markę.
Za bycie fragmentem 35 letniej historii.